TIRES

機車胎MC

Scooter / MA-PRO
MA-PRO

Scooter

* 採用中心直溝及反向花紋設計,提供優異的直行穩定性及操控性。
* 流線的胎面花紋設計及海比增加,提升雨天行駛安全與濕地抓地性能。
* 特殊外型設計及胎面膠料配方,使之具備良好的磨耗性能。
*完善的結構設計提供良好穩定的操控性能。

規格  
   
外徑
    (mm/in)
總寬
  (mm/in)
最大風壓(kPa/psi) 荷重
    (kg/lbs)
輪圈吋別
    (in)
胎面溝深
    (mm)
重量
    ( kg/lbs )
前輪       
90/90-10     50J TL 416/16.38 90/3.54 250/36 190/419 2.15x10” 4.2 2.58/5.68
110/80-12    61L TL 481/18.94 110/4.33 250/36 257/565 2.50x12” 4.2 2.89/6.37
110/90-13    56P TL 526/20.7 110/4.33 230/33 224/494 2.50x13” 4.2 3.65/8.05
120/70-12    51L TL  473/18.62 122/4.80 230/33 195/430 3.50x12” 4.2 3.28/7.23
130/90-16    67H TL 638/25.1 127/5.0 280/40 307/677 3.00X16” 5 6.18/13.6
120/70-14    55P/TL 524/20.62 122/4.8 230/33 218/481 3.00X14” 4.8 3.74/8.25
110/70-12    47L/TL 460/18.11 110/4.3 230/33 175/386 3.00X12” 4.2 2.42/5.34
後輪       
 100/90-10    56J TL  434/17.08 101/3.98 250/36 224/494 2.50x10” 6.3 2.82/6.22
130/70-12    56L TL 487/19.17 129/5.08 230/33 224/494 3.50x12” 6.3 3.62/7.98
130/70-13    57P TL 512/20.16 129/2.08 230/33 230/507 3.50x13” 6.3 4.12/9.08
150/70-13    64S TL 540/21.25 151/5.94 280/40.61 250/36.25 4.00X13” 6.3 6.3/13.89
130/90-16    73H TL 640/25.2 124/4.88 280/40 365/805 3.00X16” 8 7.9/17.4
140/60-13    63P/TL 498/19.60 139/5.47 280/40 272/600 4.00X13” 6.5 3.47/7.65
...

使用本站前需要您仔细閱讀並同意我们的隐私權保護聲明

By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.