TIRES

轎車胎PCR

失壓續跑胎 / M36+
M36+

失壓續跑胎

*胎侧補強膠(RF-Pad): 確保低風壓條件下的安全行駛性能
*新SSBR膠料設計:使滾阻、濕抓及磨耗性能更平衡
*大角度溝槽設計:增加胎面剛性,提升操控性能
*5條直Rib設計:提升操控性及高速穩定性
*4條寬主溝設計:提升排水效率,濕地操控性增強

輪圈直徑 輪胎尺寸 載重指數 速度級數
16 205/55ZR16 91 W
225/55ZR16 95 W
17 225/45ZR17 90 W
225/50ZR17 94 W
225/55ZR17 97 W
18 245/45ZR18 96 W
245/50ZR18 100 W
...

使用本站前需要您仔細閱讀並同意我們的隱私權保護聲明

By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.